بازار بزرگ فجر (تهران)

     این پروژه توسط مؤسس شرکت پرشین نگین گسترش بنا و شرکاء در قالب شرکت جواد یزداحداث گردیده است. این مجموعه که در خیابان امام خمینی تهران و در مرکز صنف ابزار و یراق واقع گردیده است،با زیر بنای کلّ 40000 مترمربع شامل 316 واحد تجاری،189 پارکینگ،128انباری همراه با امکانات کامل تأسیساتی و سیستم گرمایشی مرکزی و اعلام و اطفاء حریق و 16 آسانسور در حال بهره برداری میباشد.این گروه با سرمایه گذاری در پروژۀ فوق توانست پس از سالها رکود این مجموعه را فعال وبهره برداری نماید،بطوریکه با راه اندازی مجموعۀ یاد شده بالغ بر 320 واحد صنفی فعال گشته و چند هزار فرصت شغلی نیز بوجود آمده است.