شهرک صنعتی خدماتی جنوب تهران (چهار دانگه)

این شهرک در راستای انتقال و ساماندهی مشاغل آلایندۀ شهر تهران توسط شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری طرّاحی گردید.پروژۀ مذکور توسط مؤسس شرکت پرشین نگین گسترش بنا و شرکاء در قالب شرکت جواد یزد در اراضی به مساحت تقریبی 240 هکتار که شامل 3500 واحد صنفی و 3000 واحد تجاری اجراء گردیده است.مؤسس شرکت پرشین نگین گسترش بنا دارای تجارب ارزشمندی در امر ساخت و ساز شهرکهای صنعتی- خدماتی بوده و با توجّه به شناختی که از بهره برداران و نیازهای کلانشهری مانندتهران دارند،به یافته های جدیدی دست یافته اند که مطمئناً میتواند در فعالیّت های آتی،منشأ اقداماتی بسیار بزرگ و ایجاد مشاغل جدید برای دهها هزار نفر در تهران باشد. برخی از واحدهای صنفی که در این شهرک فعّال میباشند عبارتند از:

 

ماشین سازان،فلز تراشان،آهنکاران ساختمانی،آلومینیوم کاران،مصنوعات فلزی و درودگران